W działalności Ochotniczej Straży Pożarnej wyróżnili się od początku jej istnienia następujący członkowie:

 • Józef Salwiczek
 • Józef Pluta
 • Józef Stróż
 • Karol Fabian
 • Józef Stopa
 • Antoni Ignacy
 • Stefan Salwiczek
 • Augustyn Kozubski
 • Jan Melcz
 • Joachim Langer
 • Walter Proksza

Odrodzenie Ochotniczej Straży pożarnej po II wojnie światowej nastąpiło 28. 09. 1947 roku. Jej założycielem był Wiktor Wiesner. Strażacy dysponowali wtedy tylko ręczną sikawką.

W skład zarządu weszli:

 • Wiktor Wiesner – komendant
 • Alfred Haroska – prezes
 • Emanuel Lis
 • Maksymilian Kuczmierz
 • Maksymilian Długosz

W 1949 roku zakupiono w Bytomiu pierwszy samochód - bagażówkę (DKW), który został przystosowany do wozu bojowego. Obok remizy za przystankiem autobusowym w specjalnie zadaszonym miejscu znajduje się eksponat konnej sikawki z 1905 roku, który kiedyś służył strażakom ochotnikom z Solarni.    W grudniu 2004 roku jednostka OSP Solarnia otrzymała w ramach modernizacji sprzętu samochód bojowy marki Żuk, który do tej pory służył jednostce OSP Bierawa. Strażacy biorą czynny udział w uroczystościach kościelnych, gminnych jak i wiejskich.

Remont OSP

W czerwcu 2008 roku został rozpoczęty gruntowny remont strażnicy, który trwa do dnia dzisiejszego. Wszystkie czynności związane z remontem przeprowadzane są przez mieszkańców wioski w czynie społecznym, natomiast materiał potrzebny do tych prac jest finansowany przez Urząd Gminy Bierawa jak i prywatnych sponsorów. Podczas remontu zrobiono nową instalację elektryczna, doprowadzono wodę do pomieszczeń sanitarnych zmieniono dach w całej remizie na ściany położono tynki, podłogi wykafelkowano z dawnego zaplecza utworzono toaletę. Pomieszczenie dawnej świetlicy strażackiej zostało przystosowane do pełnienia funkcji świetlicy internetowej, ogólnodostępnej dla mieszkańców, której otwarcie zaplanowano na początek roku 2010. Wymieniono okna, drzwi jak również bramę garażową, którą zastąpiono automatyczną. Pomieszczenie magazynu zostało wyposażone w nowy regał na mundury. Sikawka konna została poddana procesom piaskowania. Podczas remontu wyróżnili się:

 • Dawid Wróbel
 • Norbert Mika
 • Tobiasz Wróbel
 • Mateusz Mika
 • Kamil Wróbel
 • Hubert Musioł
 • Stanisław Musioł
 • Krzysztof Grala
 • Andrzej Opaszowski
 • Michael Hadam
 • Piotr Kołek
 • Michał Foltys
 • Patryk Jopert
 • Damian Hadam
 • Damian Kocur

W planach działaczy OSP na 2010 rok pozostaje jeszcze dokończenie inwestycji w garażu, przekształcenie oraz dostosowanie pomieszczeń poddasza na magazyn sprzętu oraz wykonanie nowej zewnętrznej elewacji budynku remizy OSP Solarnia. Zarząd jednostki czyni również starania o zachęcenie władz gminy na zakup nowego samochodu dla jednostki. Zarząd jednostki OSP Solarnia dziękuje władzom gminy oraz sponsorom za sfinansowanie remontu, mając również nadzieję na dalszą współpracę.

9 października 2009 roku na żądanie druhów jednostki zostało zwołane walne zebranie, na które zaproszono władze gminne jak i działaczy PSP, przyczyną tego zebrania było nieudzielenie absolutorium obecnemu zarządowi OSP Solarnia. Do życia został powołany nowy Zarząd, w skład którego weszli:

 • Wróbel Kamil – prezes
 • Mika Norbert – naczelnik wiceprezes
 • Herbert Kijowski – zastępca naczelnika
 • Sroka Piotr – skarbnik
 • Magdziak Tadeusz – sekretarz
 • Mateusz Mika – gospodarz remizy

Komisja Rewizyjna:

 • Wydra Alojzy – przewodniczący
 • Wróbel Dawid – członek komisji

Czynni strażacy (przeszkoleni):

 • P. Sroka – kierowca
 • D. Wróbel – kierowca, pilarz 
 • T. Wróbel – pilarz 
 • M. Foltys – pilarz
 • N. Mika – operator pomp
 • K. Wróbel
 • M. Simmert
 • K. Wydra
 • M. Mika
 • A. Wydra – mechanik, operator pomp
Joomla templates by a4joomla