Zawiadamia się mieszkańców sołectwa Solarnia , że w dniu  18.01.2017r. o godz. 17.00
w Szkole Podstawowej odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będą następujące sprawy:

  • Przedstawienie przez Sołtysa sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej za 2016r.
  • Przedstawienie przez Wójta Gminy Bierawa informacji z wykonania budżetu 2016r. oraz planu inwestycyjnego Gminy na rok 2017
  • Dyskusja i wolne wnioski 
Joomla templates by a4joomla