Jak podają stare Kroniki Raciborskie osada mogła powstać w roku 1631 w granicach Księstwa Raciborskiego, do którego należała północna część lasów raciborskich i obszary przyległe do Odry. Osadę zamieszkali przybysze z Bóhmen (dzisiejsze Czechy). Zajmowali się odparowywaniem soli z pobliskich wód, stąd nazwa miejscowości – Solarnia. W 1936 roku Solarnia zmieniła nazwę na Salzforst, przy której pozostaje do 1945 roku. Cały teren Solarni o płaskiej rzeźbie jest lekko nachylony w kierunku zachodnim ku dolinie Odry. Przez obszar Solarni przepływa parę drobnych kanałów i rowów odprowadzających wodę w kierunku rzeki Odry. Obecnie wieś o obszarze 176 ha zamieszkana jest przez 509 mieszkańców. Użytki rolne stanowią 70% powierzchni. Wieś posiada jedyny w gminie ośrodek sportowo – rekreacyjny. W nowocześnie wyposażonej szkole i gimnazjum dwujęzycznym prowadzone są zajęcia w języku niemieckim, polskim oraz angielskim. We wsi znajduje się także remiza OSP oraz siedziba DFK.

Joomla templates by a4joomla